February 2012


Bruno Mars-Marry U

21. february 2012 at 19:51 | Terez(Smiley) |  Other/Mix Celebrites
Já nikdy Bruna Marse neposlouchla, ale když jsem s rodinou lyžovala, v rádiu to hrálo tak často až jsem se z toho zbláznila.A proto se mi tolik líbí:)))Officiální videoklip (ještě) není...
...

Lady Gaga si koupila dům v Pensylvánii za 33 miliónů korun/ Lady Gaga bought a house in Pennsylvania for 33 million crowns

13. february 2012 at 20:54 | Terez(Smiley) |  Newz Miley
Známou zpěvačku Lady Gaga (25) znají mnozí jako umělkyni, která ráda šokuje svými netradičními převleky. Podle toho by se dalo možná i odvodit, že si na netradiční výstřelky potrpí i v soukromí. Nutně to tak ale nemusí být, což by mohl dokazovat i fakt, že si zpěvačka prý nedávno koupila na první pohled dost "usedlé" sídlo v Pensylvánii.
...
The well-known singer Lady Gaga (25) as they know many artist who likes to shock with their unconventional outfits. Accordingly, one might perhaps infer that for a non-traditional excesses shy and private. Necessarily it not be, which could prove the fact that the singer said recently bought a lot at first sight "settled" based in Pennsylvania.
V tomto domě Lady Gaga nedostatkem prostoru rozhodně trpět nebude.
Kamenné panství v anglickém stylu se pyšní rozlohou 6138 stop čtverečních (cca 570 metrů čtverečních), na kterých najdete čtyři ložnice, pět koupelen, solárium, tři garáže a spoustu dalšího.
...
The stone manor in the English style boasts an area 6138 feet square (about 570 square meters), where you will find four bedrooms, five bathrooms, solarium, three garages and lots more.
Kamenný oblouk nabízí výhled do zahrady.
V prostorné kuchyni s jídelnou nechybí mramorové obložení.
V prostorné kuchyni s jídelnou nechybí mramorové obložení.
...
In the spacious kitchen and dining room with marble trim missing.
Prostornou jídelnu s kuchyní zalévá sluneční světlo z velkého okna.
Prostornou jídelnu s kuchyní zalévá sluneční světlo z velkého okna.
...
Spacious dining room and kitchen waters sunlight from large windows.
Vnitřek rezidence je opravdu luxusní, téměř jako na zámku.
Vnitřek rezidence je opravdu luxusní, téměř jako na zámku.
...
The interior is truly luxurious residences, almost like in the castle.

Za sídlo zaplatila Lady Gaga 1,7 miliónu dolarů (33,5 miliónu korun). I když se v zákulisí šušká, že je v poslední době zpěvačka s financemi trošku na dně, od nákupu nového domu jí to zřejmě neodradilo. Zůstává jen otázka, zda v něm bude mít dost místa pro svůj náladový šatník.
....
For the seat Lady Gaga paid 1.7 million dollars (33.5 million dollars). Although the backstage gossip, it has recently been a singer with little finances at the bottom, from buying a new house apparently did not deter her. All that remains is whether there will be plenty of space for his whimsical wardrobe.
V luxusní stavbě najdete i kulečníkový stůl a masivní krb.
V luxusní stavbě najdete i kulečníkový stůl a masivní krb.
...
The luxurious building you will find a billiard table and a massive fireplace.
Tady se bude Lady Gaga udržovat ve formě.
Tady se bude Lady Gaga udržovat ve formě.
...
Here is Lady Gaga to keep in shape.

A proč právě dům v Lancaster County v Pensylvánii? Možná proto, že to není příliš daleko od jejího rodného New Yorku, pro zpěvačku je ale důležité především to, že v resortu má domov její přítel Taylor Kinney, který vystupoval i v jejím videoklipu You and I a spatřit ho můžete také v seriálu Upíří deníky. Podle serveru contactmusic.com je prý pár poslední dobou často viděn v místních restauracích a barech, stejně tak i při společném nakupování.
...
And why a house in Lancaster County, Pennsylvania? Maybe because it's not too far from her native New York, but the singer is especially important that the department has a home in her boyfriend Taylor Kinney, who featured in the movie You and I and it can also be seen in the series Vampire Diaries. According to contactmusic.com server is said to last a few hours often seen in local restaurants and bars, as well as in joint purchasing.
Zpěvaččina nová pracovna připomíná spíše zámeckou komnatu.
Zpěvaččina nová pracovna připomíná spíše zámeckou komnatu.
...
Singer's new office looks more like a castle chamber.

Někteří ze zpěvaččiných možných sousedů se už dříve nechali slyšet, že Lady Gaga (pravým jménem Stefani Joanne Angelina Germanottová) bude v luxusním resortu vítána s otevřenou náručí. "Myslím, že bude velmi zajímavé vidět pravou Lady Gaga, a ne jen hvězdu v bláznivých kostýmech," řekl Tyler Nehlig, jehož rodiče vlastní dům nedaleko.
...
Some of the possible zpěvaččiných neighbors have previously had heard that Lady Gaga (real name Stefani Joanne Angelina Germanottová) luxury resort will welcome with open arms. "I think it will be very interesting to see Lady Gaga right, not just star in crazy costumes," said Tyler Nehlig, whose parents own a house nearby.
Kde jinde by měla hvězda spát, než v posteli s nebesy.
Kde jinde by měla hvězda spát, než v posteli s nebesy.
...
Where else should star bed than in bed with canopy.

Lady Gaga je známá jak pro svoje hudební hity, tak i díky výstřednímu oblékání a vystupování. Každý, kdo o ní alespoň něco slyšel, si určitě vzpomene na šaty vyrobené ze syrového masa. V soukromí je prý tato extravagantní hudebnice až pozoruhodně normální.
...
Lady Gaga is known for its musical hits, as well as through dress and eccentric behavior. Everyone on it at least heard something, I certainly remember the dress made ​​of raw meat. In private, is said to be the extravagant musician remarkably normal.
Jedna z ložnic, tentokrát v tmavém stylu.
Jedna z ložnic, tentokrát v tmavém stylu.
...
One of the bedrooms, this time in a dark style.

Nicki Minaj-Stupid Hoe (Explicit)

1. february 2012 at 18:33 | Terez(Smiley) |  Nicki Minaj